Giới thiệu thư viện sáo trúc tieusao.net

Trang thư viện về sáo trúc, cẩm nang về các loại sáo, tiêu: sáo trúc, sáo nứa, sáo Dizi, sáo Mèo, sáo Bầu và động tiêu.

 • Để mua sáo và tìm hiểu về sáo, các bạn xem các bài viết tại:
  Chuyên mục tìm hiểu về các loại sáo: sơ lược về các loại sáo, đặc điểm, cấu tạo, cách chơi cơ bản, cách chọn lựa.
  Hoặc các chuyên mục cụ thể dưới đây: (giới thiệu, hướng dẫn chơi, chọn và các bài viết liên quan).
  + Chuyên mục về sáo ngang.
  + Chuyên mục về sáo Dizi.
  + Chuyên mục về sáo Mèo, sáo bầu.
  + Chuyên mục về động tiêu.
 • Để học thổi sáo, chúng tôi có các chuyên mục:
  Học thổi sáo (các bài viết cơ bản thổi tất cả các loại sáo).
  Chuyên mục kỹ thuật thổi sáo (hướng dẫn các kỹ thuật thổi sáo, cách thổi sáo hay).
  Chuyên mục cảm âm sáo trúc (tổng hợp và biên soạn cảm âm – các nốt nhạc trong từng bài hát).
 • Chuyên mục hướng dẫn chọn sáo: Hướng dẫn chọn mua các loại sáo
Tìm hiểu về các loại sáo
Xem tất cả bài viết Về sáo Dizi - sáo Tàu Xem tất cả bài viết Về sáo trúc nứa - sáo ngang Xem tất cả bài viết Về động tiêu trúc Xem tất cả bài viết Về sáo mèo - sáo Bầu Xem tất cả bài viết Chuyên mục học thổi sáo
Xem tất cả bài viết Chuyên mục kỹ thuật thổi sáo
Xem tất cả bài viết Chuyên mục cảm âm sáo trúc Xem tất cả bài viết Chuyên mục hướng dẫn Xem tất cả bài viết Chuyên mục hướng dẫn chọn sáo Xem tất cả bài viết Chuyên mục hướng dẫn làm sáo
Xem tất cả bài viết