Tag Archives: nguồn gốc sáo tàu

Lịch sử của tiêu sáo Trung Hoa

Khái niệm về sáo của người Trung Hoa Sáo trong tiếng Trung gọi là địch tử là một nhạc cụ thổi hơi thường được làm bằng tre trúc nên gọi nôm na là sáo trúc (trúc địch), gồm 2 loại : thổi ngang và thổi dọc . Xem thêm: Sáo Tàu Dizi Mua sáo […]