Tag Archives: nguồn gốc sáo

Lịch sử của tiêu sáo Trung Hoa

Khái niệm về sáo của người Trung Hoa Sáo trong tiếng Trung gọi là địch tử là một nhạc cụ thổi hơi thường được làm bằng tre trúc nên gọi nôm na là sáo trúc (trúc địch), gồm 2 loại : thổi ngang và thổi dọc . Xem thêm: Sáo Tàu Dizi Mua sáo […]

Lịch sử ra đời các loại sáo trên thế giới

Lịch Sử ra đời các loại sáo tiêu trên thế giới Cây sáo được phát mình như thế nào? Bắt nguồn từ tiếng kêu của cây lau sậy khi có gió thổi qua, từ đó qua nhiều  cảm hứng sáng tạo của các “nghệ sỹ xưa” mà cây lau sậy […]