Tiêu 2 khúc trúc tím – tiêu bát khổng khớp inox tuyển chọn

349,000 299,000

Tiêu 2 khúc tuyển chọn và chỉnh âm với giá rẻ nhưng do được tuyển chọn chất trúc già và chỉnh âm lại nên có âm hay hơn dòng tiêu 2 khúc trúc tím bình thường. Đây là loại tiêu có âm tốt với mức giá không cao.