Sáo inox và động tiêu inox

350,000

Sáo inox và tiêu inox được bán tại shop sáo Lãng Tử là dòng cao cấp, âm thanh chuẩn, tốt.

  • Giá: tone Đô 350k loại tốt, loại rẻ 250k. tone sol: 400k loại tốt, loại rẻ 300k. Tiêu loại tốt 500k
Danh mục: