Sáo chạm rồng và sáo khớp nối cao cấp

299,000

  • Sáo khớp nối loại tốt, Vip và cao cấp: giá từ 300k.
  • Sáo chạm rồng loại tốt vip và cao cấp: giá từ 300k.
  • Sáo chạm rồng và khớp nối giá từ 400k.

Nguyên liệu: nứa già, tròn đẹp.

Danh mục: