Sáo bầu Chầu văn nhiều tone

800,000

Tên sản phẩm: Sáo bầu Chầu Văn

 

  • sáo bầu 1 tone: 800k
  • Sáo bầu 2 tone: 1 triệu 5
  • Sáo bầu 3 tone: 2 triệu – 3 triệu
  • Sáo bầu 4 tone: 3-4 triệu

Thông tin chi tiết: bên dưới