Động tiêu trúc giá rẻ hệ bát khổng và hệ Việt

149,000

Tiêu trúc Việt giá rẻ, tiêu bát khổng giá rẻ 6-1-1,  và các hệ khác như hệ 6 lỗ 4-2 và 5-1, hệ 10 lỗ, 11, 12 lỗ,… Đây là loại tiêu có mức giá rẻ nhất, dành cho các bạn mới tập chơi.