Động tiêu bát khổng và các hệ khác Vip – tiêu trúc Việt

499,000 399,000

Tiêu trúc Việt Nam loại Vip với các hệ tiêu bát khổng 6-1-1,  và các hệ khác như hệ 6 lỗ 4-2 và 5-1, hệ 10 lỗ, 11, 12 lỗ,… là dòng tiêu có âm hay có thể sử dụng lâu dài.