Chuyên mục: Nhạc lý trong sáo trúc

Nhạc lý cơ bản trong học thổi sáo trúc và tiêu

Hiện nay các bạn học thổi sáo và tiêu rất nhiều và rất nhiều bạn muốn biết về nhạc lý, các kiến thức cơ bản về âm nhạc để học thổi sáo tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, có phương pháp hơn và bài bản hơn. Bài viết này sẽ giúp […]