Cảm âm LAST CHRISTMAS

Chuyên mục cảm âm (soạn cho sáo trúc):
Hi vọng Cảm âm LAST CHRISTMAS sẽ hỗ trợ các bạn đam mê sáo trúc

Cảm âm LAST CHRISTMAS

Last Christmas I gave you my heart
rê2_mi2 mi2 rê2 , la mi2 mi2 mi2_fa#2 rê2
But the very next day you gave it away
si si mi2 mi2 mi2_fa#2 rê2, rê2 đô#2 rê2 đô#2 si
This year to save me from tears
mi2_fa#2 mi2 si fa#2 sol2 fa#2 mi2
I’ll give it to someone special
rê2 đô#2 đô#2_rê2 rê2 rê2 rê2 đô#2 la
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away (You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special (Special)
Once bitten and twice shyed
mi2 mi2_rê2 rê2 rê2_la2 fa#2 mi2_rê2
I keep my distance but you still catch my eye
mi2 mi2 mi2 mi2_rê2, rê2 rê2_la2 fa#2 mi2 mi2 rê2
Tell me baby, do you recognize me?
fa#2. si_rê2 mi2, fa#2 fa#2 fa#2 si_rê2 mi2
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me (Merry Christmas)
rê2, rê2 đô#2_rê2 đô#2_rê2, rê2 đô#2_rê2 đô#2_rê2 la
I wrapped it up and sent it
rê2 đô#2_rê2 đô#2_rê2 đô#2_rê2
With a note saying ‘I love you,’ I meant it
mi2. rê2 đô#2_rê2 đô#2_rê2, rê2 đô#2 rê2, rê2 đô#2_rê2
Now I know what a fool I’ve been
fa#2 mi2 rê2_mi2, mi2 rê2 fa#2 mi2 rê2 mi2
But if you kissed me now I know you’d fool me again
rê2 đô#2 rê2 đô#2 rê2 rê2, rê2_đô#2 rê2 rê2 đô#2 rê2 la
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away (You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special (Special)
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special (Special)
Oh, oh my baby
Crowded room, friends with tired eyes
I’m hiding from you and your soul of ice
My god, I thought you were someone to rely on
Me, I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore him apart
Ooh hoo, now I’ve found a real love
You’ll never fool me again
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away (You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special (Special)
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away (You gave me away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special (Special)
A face on a lover with a fire in his heart (Gave you my heart)
A man undercover but you tore him apart
Maybe next year I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special
(Special)
Someone
Someone
I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special
Who’ll give me something in return
(I’ll give it to someone)
Hold my heart and watch it burn
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone special)
I thought you were here to stay
How can you love me for a day?
I thought you were someone special!
Gave you my heart
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone)
Last Christmas I gave you my heart
You gave it away
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone)
Shop sáo trúc Lãng Tử: chuyên sáo ngang trúc nứa, sáo bầu, sáo mèo, tiêu bát khổng, tiêu trúc tím, các loại sáo Tàu được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Các bạn có nhu cầu có thể ghé thăm Shop sáo trúc uy tín chất lượng
ban sao truc
Shop bán sáo trúc giá rẻ - giao hàng toàn quốc
mua sao truc
Click để vào xem và mua sáo trúc, tiêu, ...
Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *